SIKKERHED & ANSVAR 

Mountainbike er en farlig sport, hvis du som rytter/kursist IKKE lytter til kroppens signaler, som fx sult, træthed og irritationer... Glemmer at ignorer andre tanker, der under kørslen dukker op... Undlader at følge instruktørens anvisninger... Og generelt undlader at bruger din sunde fornuft - undlader at lytte til din mavefornemmelse.


Uheld sker, desværre. Før eller siden kan vi styrte og pådrage os selv fysisk skade.

Måtte uheldet ske, er vi naturligvis førstehjælpsuddannet og besidder telefonnummeret til

nærmeste redningstjeneste.


Vi er menneskekendere og kan deraf i undervisningens sammenhæng spotte, hvornår din

personlige udviklingsgrænse er nået. Derved undgår du at blive presset ud i udfordringer, du

energimæssigt ikke er gearet til.

Dog er det os umuligt konstant at holde dig under opsyn. Derfor bør du altid have din sunde fornuft med og absolut ikke gøre noget dumdristigt!! Også selvom du i øjeblikket mener at kunne "gå på vandet".


Det er OK, at du udfordrer dig selv, men gør det med fornuft og ikke med dumdristighed.

Spørg os til råds, hvis du på eget initiativ mener at skulle udfordre dig selv på sporets fx

allerstørste hop eller vildeste nedkørsel m.fl. Spørgs os om vi mener, du evner udfordringen. Tak :-)


Primært på udenlandske workshops vil der være en fornøden gennemgang af førstehjælp samt en redningsplan, såfremt større uheld skulle opstå på enten kursist eller instruktør, hvor alle lærer at kende til redningsproceduren, nummeret til nærmeste redningstjeneste og telefonnummer på hinanden indbyrdes.


Det er vores pligt at oplyse dig om at deltagelse på alle Mountainbike Akademiets workshops sker på eget ansvar.

Instruktøren, underviseren eller guiden kan ikke drages til ansvar for personskade forvoldt af

selvforskyldt styrt. (Kilde: Tryg forsikring)


VIGTIGT: Vi anbefaler, at du har tegnet en fritids-ulykke forsikring.

Ved deltagelse på alle typer workshops SKAL du bære det gule sygesikringskort /

 Sundhedskortet samt på udenlandske workshops SKAL du bærer det BLÅ EU-sygesikringskort.